Hitri kontakt

Pro-Zir d.o.o.
03/ 700 15 63
03/ 700 15 65
info(at)koda-prozir.si.si

Zaščita in reševanje  

Organiziramo, usposabljanja in operativnih sestavov ZiR lokalnih skupnosti ter podjetij, zavodov in organizacij:

 • priprava in organiziranje uvajalnih, temeljnih in dopolnilnih usposabljanj, ki jih izvaja IC ZiR Ig;
 • priprava in organiziranje uvajalnih, temeljnih in dopolnilnih usposabljanj, ki jih izvajajo pooblaščene organizacije;
 • priprava, organiziranje, vodenje in izvedba dodatnih usposabljanj in vaj v sredinah delovanja operativnih sestavov lokalnih skupnosti ter podjetij, zavodov in organizacij (štabne vaje, vaje po enotah, vaje po vrstah nesreč, kombinirane vaje, priložnostne vaje (prireditve, tekmovanja, praznovanja ipd.)) s strokovnimi izvajalci podjetja PROZiR;
 • Pogodbeno izvajanje vseh nalog v sistemu zaščite in reševanja za občine
 • skrbništvo nad načrti ZiR občine (izvajanje in skrb za naloge iz vseh predhodnih točk),
 • vzpostavitev in organiziranje Civilne zaščite
 • vodenje evidenc in drugih baz podatkov (o pripadnikih CZ, gasilcih, drugih operativnih sestavih ZiR, o zakloniščih, telefonski imenik ZiR občine, ZU obrazci, idr.),
 • izdelave občinskih področnih predpisov
 • sklepanje, obnavljanje in nadzor nad izvajanjem pogodb z zunanjimi izvajalci (podjetji, zavodi in organizacijami) za področje ZiR,
 • opremljanje civilne zaščite občine,
 • skrb za ustrezno porabo razpoložljivih finančnih sredstev občine za področje ZiR po navodilih župana,
 • pripravljanje gradiv in prispevkov za lokalne medije časopis,
 • zastopanje županov na občinskih svetih za področje ZiR občine,
 • korespondenca in druge oblike sodelovanja z Izpostavami za zaščito in reševanje (pozivanje pripadnikov ZiR, kadrovanje in evidence, usklajevanje načrtovanja, zagotavljanje občinskih podatkov s področja ZiR idr.),
 • zagotavljanje informacijske, materialne in organizacijske pomoči občini ob velikih naravnih in drugih nesrečah,
 • druge naloge s področja ZiR na zahtevo župana.

Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanja in srečanja

 • organiziranje strokovnih ekskurzij za pripadnike sistema ZiR (obiski drugih občin in regij, ogledi prizorišč velikih nesreč ipd.),
 • organiziranje obiskov domačih in tujih sejmov s področja ZiR,
 • organiziranje motivacijskih izletov za pripadnike ZiR po Sloveniji,
 • organiziranje družabnih srečanj in prireditev v sistemu ZiR.